Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace ČOV Dačice - JŘBU 2
nadlimitní Zadáno 23.09.2015 06.05.2015 12:00
Modernizace ČOV Dačice - JŘBU 1
nadlimitní Zadáno 23.09.2015 28.01.2015 12:00
Splašková kanalizace pro BD č.p. 209/V a 211/V Dačice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2015 21.09.2015 09:00
Rekonstrukce Palackého nám. v Dačicích - dešťová kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2015 07.09.2015 09:00
Stavební úpravy ZTI a koupelen, vč. výměny kotlů ÚT, opravy vodovodní a kanalizační přípojky v čp. 86/II v Dačicích
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2015 07.07.2015 09:00
Rekonstrukce komunikací Toužín
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2015 08.06.2015 10:00
Hradišťko - rozšíření VO II
VZ malého rozsahu Zadáno 08.05.2015 22.05.2015 10:00
Stavební úpravy budovy OK v Hostkovicích č.p. 28
VZ malého rozsahu Zadáno 08.05.2015 26.05.2015 09:00
Zateplení mateřské školy B. Němcové
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2015 11.05.2015 09:00
Rekonstrukce MŠ Za Lávkami
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2015 09.04.2015 09:00
Letní scéna Dačice - kanalizační přípojka
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2015 09.03.2015 09:00
Restaurování a oprava východní sgrafitové fasády na čp. 27/I v Dačicích
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2015 16.03.2015 09:00
Realizace Protipovodňových opatření města Dačice
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2015 05.03.2015 09:00
Zateplení bytových domů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2015 26.02.2015 09:00
Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2015 18.02.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016