Veřejná zakázka: A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně (2.vyhlášení)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 171
Systémové číslo: P17V00000022
Datum zahájení: 17.08.2017
Nabídku podat do: 04.09.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně (2.vyhlášení)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby je náhrada stávající lávky novou konstrukcí. Novou nosnou konstrukci lávky tvoří ocelová konstrukce o jednom poli, tvořena dvěma hlavními nosníky profilu UPE 400. Mostovka je mezilehlá, zapuštěná mezi hlavní nosníky, tvořena ocelovým plechem tloušťky 6 mm. Příčníky jsou profilu IPE 140 s osovou vzdáleností 0,9 m. Zavětrování lávky je provedeno v prvních třech polích vložením profilů IPE 140 mezi příčníky. Ve zbylé části tuto funkci plní 2 podélníky profilu U60. Spodní stavba bude zachována. Světlost lávky je 13,60 m, teoretické rozpětí 14,5 m. Volná šířka lávky je 1,5 m. Pochůznou vrstvu mostovky tvoří hydroizolační stěrka tloušťky 2 mm. Na mostě bude umístěno zábradlí se svislou výplní. V těsné blízkosti lávky budou dle požadavků investora osazeny tři stožáry veřejného osvětlení. Dva budou osazeny na pravém břehu řeky z obou stran lávky na osvětlení přechodu pro chodce a jeden na levém břehu. Napájeny budou z nejbližšího sloupu VO společnosti E.ON. Kabel bude uložen v chráničce pod silnicí protlakem a přes lávku bude převeden v ocelovém žlabu umístěným pod mostovkou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 843 575 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajířova 27, 380 13 Dačice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky