Veřejné zakázky Města Dačice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Dačice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava chodníků podél silnice III/4088 v Chlumci
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2018 29.05.2018 13:30
Oprava místní komunikace k vlakové zastávce v Malém Pěčíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2018 29.05.2018 13:00
Restaurování a oprava jihovýchodní sgrafitové fasády a sgrafitové fasády věže čp. 1/I v Dačicích
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2018 20.04.2018 13:00
všechny zakázky