Veřejné zakázky Města Dačice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Dačice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Úklidové služby
nadlimitní Příjem nabídek 05.05.2021 08.06.2021 09:00
Malý Pěčín, rybník na p.č. 432 - obnova funkčních objektů a odbahnění
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2021 11.05.2021 12:00
Obnova části přívodního vodovodního řadu Slavonice – Dačice, 1. etapa
podlimitní Příjem nabídek 25.04.2021 13.05.2021 11:00
Vybavení učeben základních škol v Dačicích
podlimitní Hodnocení 23.04.2021 12.05.2021 09:00
Oprava chodníku v ul. Dlouhá, čp. 435 - 437, Dačice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.03.2021 09.04.2021 12:00
Parkovací stání Jiráskova - plocha A
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.03.2021 09.04.2021 12:00
Dodávky pro ZŠ – Obec Český Rudolec
podlimitní Hodnocení 25.06.2020 24.07.2020 10:00
všechny zakázky