Veřejná zakázka: Pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel a lesů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 445
Systémové číslo: P24V00000023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-037609
Datum zahájení: 14.06.2024
Nabídku podat do: 16.07.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel a lesů
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění.

Zakázka je rozdělena na 3 části, a to:
- část 1 – Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu,
- část 2 – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vozidel,
- část 3 – Pojištění lesních porostů.

Předmětem tohoto zadávacího řízení jsou pouze části 1 a 3 veřejné zakázky. Část 2 veřejné zakázky již byla zadána v předchozím zadávacím řízení.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolnou jednu část z částí 1 a 3, nebo samostatně na každou z obou těchto částí veřejné zakázky.

Informace o předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky, podmínkách účasti dodavatelů a podání nabídky na jednotlivé části veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadávací dokumentace je společná pro obě části veřejné zakázky, přílohy č. 1 až 5 jsou pro každou část veřejné zakázky samostatné. Veškeré tyto dokumenty jsou dostupné níže v sekci "Části veřejné zakázky".

Jedná se o opakované zadávací řízení částí 1 a 3 veřejné zakázky, které bylo zahájeno poté, co předchozí zadávací řízení zahájené dne 3. 4. 2024 bylo zrušeno. Text Zadávací dokumentace a některých jejích příloh byl poté upraven či doplněn, a proto jsou dodavatelé povinni pro zpracování svých nabídek použít výlučně dokumenty tvořící zadávací dokumentaci poskytovanou v tomto zadávacím řízení (!).

POZOR: Shora uvedená lhůta pro podání nabídek do 16. 7. 2024, 9.00 hod. platí pouze pro část 3 veřejné zakázky. Pro část 1 veřejné zakázky platí původní lhůta do 15. 7. 2024, 9.00 hod. Viz také informace uvedené pro jednotlivé části veřejné zakázky níže v sekci "Části veřejné zakázky" a na dílčích stránkách profilu zadavatele věnovaných jednotlivým částem veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 540 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihočeský kraj
 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy