Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD ve Starém Hobzí
podlimitní Hodnocení 23.09.2021 12.10.2021 09:00
Oprava místních komunikací Toužín, Hradišťko
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.08.2021 03.09.2021 12:00
Místní komunikace Český Rudolec - Markvarec
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2021 26.08.2021 09:00
Oprava ÚK Ke hřbitovu Český Rudolec
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2021 27.08.2021 10:00
Skládka odpadů S-OO Borek, rozšíření skládky, V. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 23.07.2021 11.08.2021 09:00
Rybník U čtvrtí Dolní, k. ú. Prostřední Vydří
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2021 21.07.2021 13:00
Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B. Němcové - II. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2021 28.06.2021 10:00
Dačice, oprava chodníků v ul. Nádražní
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2021 04.06.2021 12:00
Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 31.05.2021 10:00
Úklidové služby
nadlimitní Zadáno 05.05.2021 08.06.2021 09:00
Malý Pěčín, rybník na p.č. 432 - obnova funkčních objektů a odbahnění
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2021 11.05.2021 12:00
Obnova části přívodního vodovodního řadu Slavonice – Dačice, 1. etapa
podlimitní Zadáno 25.04.2021 13.05.2021 11:00
Dačice - přívodní vodovodní řad v sídlišti Červený Vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2021 08.07.2021 22:00
Vybavení učeben základních škol v Dačicích
podlimitní Zadáno 23.04.2021 12.05.2021 09:00
Nákup dopravního dodávkového automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2021 07.05.2021 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››