Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2022 13.06.2022 12:00
Intenzifikace ČOV Budíškovice
podlimitní Hodnocení 18.05.2022 09.06.2022 09:00
Oprava komunikace k čp. 88, Bílkov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2022 20.05.2022 12:00
Pořízení traktoru a čelního nakladače pro Český Rudolec
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2022 04.05.2022 08:00
Oprava chodníku v ul. Bezručova - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2022 06.05.2022 12:00
Úprava vodovodní sítě Červený Vrch Dačice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2022 14.04.2022 10:00
Obnova části vodovodního řadu Slavonice - Dačice, 3. etapa
podlimitní Hodnocení 29.03.2022 14.04.2022 11:00
Odvlhčení zdiva bytového domu č.p. 303, Dačice
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2022 21.03.2022 12:00
Výkon technického dozoru investora na stavbách „Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku, I. etapa“ a „Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2022 07.03.2022 09:00
Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu, Dačice
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2022 28.02.2022 12:00
Výměna šnekového čerpadla v ČOV Dačice
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2022 01.03.2022 15:00
Zateplení BD 304/I Bratrská
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2022 21.02.2022 12:00
Dodávka sanitárních kontejnerů pro město Dačice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2022 24.02.2022 12:00
Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa
podlimitní Zadáno 03.02.2022 11.03.2022 09:00
Kulturní dům na p.č.st 1/1, k.ú. Budeč - statické zajištění konstrukcí
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2022 04.02.2022 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››