Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava komunikací v Bílkově a oprava ul. Učňovská v Dačicích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 12.06.2023 12:00
Oprava chodníku a výstavba VO + HDPE v ul. Na Vyhlídce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2023 12.06.2023 12:00
Jazyková učebna s výukou robotiky v ZŠ B. Němcové, část 2 – IT technologie
nadlimitní Hodnocení 26.04.2023 29.05.2023 09:00
Obnova vodovodu a kanalizace na pozemku parc. č. 3039/3 v k. ú. Staré Hobzí
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2023 19.04.2023 09:00
Oprava chodníku v ul. Bezručova - II. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2023 05.04.2023 12:00
Modernizace soustavy veřejného osvětlení
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.03.2023 17.03.2023 10:00
Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové
podlimitní Zadáno 01.03.2023 23.03.2023 09:00
Jazyková učebna s výukou robotiky v ZŠ B. Němcové
nadlimitní Zadáno 01.03.2023 04.04.2023 09:00
Novostavba skladu k objektu č.p. 2 Budíškovice
VZ malého rozsahu Objednáno 17.02.2023 28.03.2023 19:00
Vytápění ZŠ B. Němcové
podlimitní Zadáno 16.02.2023 09.03.2023 09:00
Střecha nad zázemím tělocvičny ZŠ B. Němcové
podlimitní Zadáno 16.02.2023 10.03.2023 09:00
Oprava části kanalizace - ulice Bezručova, Dačice a následná oprava této komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2023 21.02.2023 12:00
Prodloužení chodníku v Chlumci u čp. 3 směr Nové Dvory
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2023 21.02.2023 12:00
Komunitně správní centrum Dačicka – budova č. p. 4
podlimitní Zadáno 12.01.2023 07.02.2023 09:00
Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - úprava vstupní haly
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2023 16.01.2023 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››