Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úklidové služby
nadlimitní Příjem nabídek 05.05.2021 08.06.2021 09:00
Malý Pěčín, rybník na p.č. 432 - obnova funkčních objektů a odbahnění
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2021 11.05.2021 12:00
Obnova části přívodního vodovodního řadu Slavonice – Dačice, 1. etapa
podlimitní Příjem nabídek 25.04.2021 13.05.2021 11:00
Vybavení učeben základních škol v Dačicích
podlimitní Hodnocení 23.04.2021 12.05.2021 09:00
Oprava chodníku v ul. Dlouhá, čp. 435 - 437, Dačice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.03.2021 09.04.2021 12:00
Parkovací stání Jiráskova - plocha A
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.03.2021 09.04.2021 12:00
Komunikace u čp. 88/II
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2021 12.03.2021 12:00
Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2021 11.03.2021 10:00
Vybudování učeben a zázemí pro školní družinu ZŠ B. Němcové
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2021 17.02.2021 11:00
SKLÁDKA ODPADŮ S-OO BOREK, ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY, V. ETAPA – SKRÝVKA ORNICE
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2021 28.01.2021 12:30
Výměna povrchu sportovního hřiště Za Lávkami
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2021 28.01.2021 10:00
ZTV sídliště RD Chotěbudická, Budíškovice
podlimitní Zadáno 02.11.2020 25.11.2020 10:00
Zateplení domu 303/I, Bratrská
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2020 12.11.2020 10:00
Oprava místní komunikace ve Starém Hobzí
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 05.11.2020 14:00
Rybník Peráček
podlimitní Zadáno 15.10.2020 03.11.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››