Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SKLÁDKA ODPADŮ S-OO BOREK, ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY, V. ETAPA – SKRÝVKA ORNICE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2021 28.01.2021 12:30
Výměna povrchu sportovního hřiště Za Lávkami
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2021 28.01.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016