Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Skládka odpadů S-OO Borek, rozšíření skládky, V. etapa
podlimitní Příjem nabídek 27.05.2021 28.06.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016