Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zahrada sovy Amosky
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2023 17.07.2023 09:00
Oprava komunikací v Bílkově a oprava ul. Učňovská v Dačicích
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2023 12.06.2023 12:00
Oprava chodníku a výstavba VO + HDPE v ul. Na Vyhlídce
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2023 12.06.2023 12:00
Výměna výtahu na DPS v Dačicích - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2023 05.06.2023 09:00
Volfířov – víceúčelové sportovní hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2023 08.06.2023 15:00
Jazyková učebna s výukou robotiky v ZŠ B. Němcové, část 2 – IT technologie
nadlimitní Zadáno 26.04.2023 29.05.2023 09:00
Obnova vodovodu a kanalizace na pozemku parc. č. 3039/3 v k. ú. Staré Hobzí
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2023 19.04.2023 09:00
Oprava chodníku v ul. Bezručova - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2023 05.04.2023 12:00
Modernizace soustavy veřejného osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2023 17.03.2023 10:00
Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové
podlimitní Zadáno 01.03.2023 23.03.2023 09:00
Jazyková učebna s výukou robotiky v ZŠ B. Němcové
nadlimitní Zadáno 01.03.2023 04.04.2023 09:00
Novostavba skladu k objektu č.p. 2 Budíškovice
VZ malého rozsahu Objednáno 17.02.2023 28.03.2023 19:00
Vytápění ZŠ B. Němcové
podlimitní Zadáno 16.02.2023 09.03.2023 09:00
Střecha nad zázemím tělocvičny ZŠ B. Němcové
podlimitní Zadáno 16.02.2023 10.03.2023 09:00
Oprava části kanalizace - ulice Bezručova, Dačice a následná oprava této komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2023 21.02.2023 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››