Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 1 – Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu
nadlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 13.05.2024 09:00
Část 2 – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vozidel
nadlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 06.05.2024 09:00
Část 3 – Pojištění lesních porostů
nadlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 06.05.2024 09:00
Pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel a lesů
nadlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 13.05.2024 09:00
část 1 – Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV a obnova úseku stávající kanalizace
podlimitní Hodnocení 19.03.2024 10.04.2024 10:00
část 2 – ČOV, posílení stávající přípojky NN pro ČOV a provozní soubory (technologické části)
podlimitní Hodnocení 19.03.2024 10.04.2024 10:00
Čistírna odpadních vod – intenzifikace a rekonstrukce
podlimitní Zadávání 19.03.2024
Oprava komunikace mezi Malým a Velkým Pěčínem
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.03.2024 22.03.2024 12:00
Knihovna Matěje Mikšíčka – bezbariérový výtah, stavební úpravy a bezbariérová rampa
podlimitní Hodnocení 06.03.2024 28.03.2024 09:00
Víceúčelové hřiště Kostelní Vydří
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.02.2024 26.02.2024 14:00
Energetický audit - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.02.2024 14.03.2024 12:00
Oprava místní komunikace na p.č. 650/2 Dobrohošť
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2024 05.03.2024 12:00
Část 1 – Nábytek
nadlimitní Příjem nabídek 21.02.2024 23.04.2024 09:00
Část 2 – IT vybavení
nadlimitní Hodnocení 21.02.2024 25.03.2024 09:00
Vybavení školní družiny ZŠ B. Němcové
nadlimitní Zadávání 21.02.2024
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››