Veřejná zakázka: část 1 – Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV a obnova úseku stávající kanalizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 437
Systémové číslo: P24V00000015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Jedná se o část veřejné zakázky: Čistírna odpadních vod – intenzifikace a rekonstrukce
Datum zahájení: 19.03.2024
Nabídku podat do: 10.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: část 1 – Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV a obnova úseku stávající kanalizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem části 1 veřejné zakázky je provedení následujících stavebních objektů:
- SO 01.1 – Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV,
- SO 01.2 – Obnova úseku stávající kanalizace,

tj. stavebních prací, dodávek a služeb v rámci shora uvedených stavebních objektů a souvisejících položek vedlejších a ostatních nákladů, jak jsou uvedeny v příslušné projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídek, a v závazných obchodních a smluvních podmínkách, které jako text smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 4 Výzvy k podání nabídek.

Nezbytnou podmínkou pro dodavatele vybraného pro plnění této části veřejné zakázky je koordinace jeho plnění s plněním dodavatele, který bude vybrán pro realizaci druhé části veřejné zakázky (část 2 – ČOV, posílení stávající přípojky NN pro ČOV a provozní soubory (technologické části)).

Další informace o předmětu této části 1 veřejné zakázky jsou vyjádřeny v Výzvě k podání nabídek a jejích přílohách, které jsou dostupné níže.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Jihočeský kraj
 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Staré Hobzí
 • IČO: 00247481
 • Poštovní adresa:
  Staré Hobzí 35
  378 71 Staré Hobzí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky