Veřejná zakázka: Čistírna odpadních vod – intenzifikace a rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 436
Systémové číslo: P24V00000014
Datum zahájení: 19.03.2024

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Čistírna odpadních vod – intenzifikace a rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení intenzifikace a rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Starém Hobzí, a to podle příslušné projektové dokumentace, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a příslušného stavebního povolení, které tvoří přílohu č. 1 Výzvy k podání nabídek.

S ohledem na oddělitelnost jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky a finanční zdroje, o které zadavatel usiluje pro financování předmětu veřejné zakázky, je veřejná zakázka rozdělena na následující dvě části:
- část 1 – Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV a obnova úseku stávající kanalizace,
- část 2 – ČOV, posílení stávající přípojky NN pro ČOV a provozní soubory (technologické části).

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolnou jednu část, nebo každou z obou těchto částí veřejné zakázky.

Nezbytnou podmínkou pro dodavatele vybraného pro plnění jedné části veřejné zakázky je koordinace jeho plnění s plněním dodavatele druhé z obou částí veřejné zakázky.

Informace o předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky, podmínkách účasti dodavatelů a podání nabídky na jednotlivé části veřejné zakázky jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek.

Výzva k podání nabídek a projektová dokumentace a stavební povolení, které jsou součástí přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídek, jsou společné pro obě části veřejné zakázky; soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a přílohy č. 2 až 6 jsou pak samostatné pro každou z obou částí veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Jihočeský kraj
 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Staré Hobzí
 • IČO: 00247481
 • Poštovní adresa:
  Staré Hobzí 35
  378 71 Staré Hobzí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy