Veřejná zakázka: Energetický audit - 2. vyhlášení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 433
Systémové číslo: P24V00000011
Datum zahájení: 23.02.2024
Nabídku podat do: 14.03.2024 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Energetický audit - 2. vyhlášení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování energetického auditu (dále jen „EA“) města Dačice, který bude primárně využit pro zmapování energetické situace zadavatele a určení budoucích priorit opatření vedoucí k energetickým úsporám. EA bude zpracován pro potřeby zadavatele dle § 9 zákona č. 406/2000 Sb., Zákon o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
Specifikace energetického hospodářství a ucelených částí energetického hospodářství a lokalizací (dále jen „ÚČEH") ve smyslu § 7 vyhlášky č. 140/2021 Sb. Předmětem EA je energetické hospodářství města Dačice umístěné v nemovitostech, které jsou ve vlastnictví města včetně jeho rozpočtových či příspěvkových organizací. Seznam jednotlivých, do EA zahrnutých, ÚČEH je uveden v Plánu energetického auditu města Dačice – viz příloha č. 4.
Zadavatel požaduje splnění zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb., Zákon o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a nepožaduje naplnění konkrétních cílů nad rámec splnění této zákonné povinnosti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Jihočeský kraj
 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajířova 27, 380 13 Dačice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy