Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Energetický audit - 2. vyhlášení
Odesílatel Eva Danielová
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.02.2024 13:38:17
Předmět Výzva

Dobrý den,

dovolujeme si Vás požádat o účast v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování Energetického auditu města Dačice.

Zadavatelem veřejné zakázky je Město Dačice se sídlem Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, IČO: 002 46 476.

Výzva k podání nabídek je přílohou této zprávy, její přílohy č. 1 až 4 jsou k dispozici na profilu zadavatele.

Těšíme se na Vaši nabídku!

S pozdravem

Ing. Eva Danielová
referentka odboru správy majetku


Přílohy
- Vyzva_VZ_EA_zverej.pdf (595.76 KB)