Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Energetický audit - 2. vyhlášení
Odesílatel Eva Danielová
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.02.2024 12:20:51
Předmět Výměna přílohy č. 1

Dobrý den,
dovoluji si Vás upozornit, že v příloze č. 1 – Návrh smlouvy o dílo (pro neplátce DPH) v Článku V. – Doba plnění, v bodě 1. byl chybně uveden Termín dodání díla: do 30.05.2024. Jednalo se o administrativní chybu, která byla opravena a opravený soubor - příloha č. 1 byl vyměněn 28.2.2024. Ke své nabídce, prosím, použijte takto opravený Návrh smlouvy o dílo.

Děkuji a přeji pohodový den, Danielová.


Přílohy
- Navrh_SoD_EA_2_vyhl.docx (74.11 KB)