Veřejná zakázka: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 157
Systémové číslo: P17V00000008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-012507
Datum zahájení: 20.03.2017
Nabídku podat do: 10.04.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení novostavby hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pozemku p.č.2431/8 v k.ú. Dačice, skládající se ze dvou základních funkčních jednotek, a to části administrativní s nezbytným provozním zázemím a garáží pro zásahová vozidla hasičské jednotky. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu, obdélníkového půdorysu, zastřešení je sedlovou střechou. Materiálově se jedná o montovanou stavbu, ocelový nosný skelet a opláštění sendvičovými stěnovými a střešními PUR panely. Pozemek stavby se nachází v sousedství asfaltové silnice II. třídy č. 408 z Dačic směrem na Studenou, napojení území bude realizováno nově zřízeným sjezdem na tuto uvedenou silnici.
Stavba zahrnuje výstavbu budovy hasičské zbrojnice včetně vodovodní, kanalizační (splašková, dešťová včetně vsaků) a plynovodní přípojky, rozvody elektro, zpevněné plochy a oplocení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
sídlo zástupce zadavatele doporučenou poštou nebo je možné nabídky podat osobně každý pracovní den lhůty v době od 8.00 do 14.00 hodin, v poslední den lhůty do 10.00 hodin.
Sídlo zástupce zadavatele:
STAVONA, Tender spol. s r.o.
Pražská 2230/8
586 01 Jihlava

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky