Veřejná zakázka: Oprava chodníků v ulici Jiráskova v Dačicích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 168
Systémové číslo: P17V00000019
Datum zahájení: 12.07.2017
Nabídku podat do: 26.07.2017 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava chodníků v ulici Jiráskova v Dačicích
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o provedení opravy povrchu chodníků v ulici Jiráskova v Dačicích, konkrétně se jedná o chodníky u panelových domů čp. 220, 221 a budovy pro komerční využití čp. 217. Celková plocha opravovaných chodníků je 595,53 m2, výměna betonových obrub bude provedena v celkové délce 293,71 m, stávající betonové monolitické schodiště před čp. 221 bude opatřeno oboustranným zábradlím. Stávající dlažba bude nahrazena zámkovou betonovou dlažbou ve tvaru "I", v přírodní šedé barvě a nominální tl. 80 mm. V místě napojení komunikace bude použita speciální dlažba s hmatovou úpravou. Nové dlážděné povrchy budou uloženy do lože z drobného drceného kameniva fr. 4/8 v tl. 40 mm. Směrové a výškové uspořádání se vlivem stavby nemění, pouze v rámci požadavku zadavatele, se navrhuje navýšení nivelity chodníků v místech vstupů do jednotlivých vchodů panelového domu čp. 220, aby byl zajištěn bezbariérový přístup do těchto nemovitostí. Travnatá plocha za obrubníky se v celé délce po obou stranách chodníků upraví odebráním, nebo přidáním ornice včetně osetí travním semenem, a to v min. šíři 0,50 m.
Oproti zpracované projektové dokumentaci bude oprava chodníků provedena včetně nových podkladních vrstev.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajířova 27, 380 13 Dačice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky