Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Restaurování a oprava jihovýchodní sgrafitové fasády a sgrafitové fasády věže čp. 1/I v Dačicích
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2018 20.04.2018 13:00
Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2018 24.04.2018 10:00
Kanalizační sběrač Toužín
podlimitní Zadáno 05.04.2018 24.04.2018 09:00
Modernizace výtahu školní jídelny
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 04.04.2018 10:00
Stavební úpravy objektu č. p. 27/I - 3. NP - nábytek
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2018 22.02.2018 09:00
Každý má právo na vzdělání - MŠ Za Lávkami – interiérové vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2018 02.03.2018 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ D. Němčice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2018 12.02.2018 14:00
Zateplení domu 209/V, B. Němcové
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2018 13.02.2018 13:00
Zateplení domu 211/V, B. Němcové
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2018 13.02.2018 14:00
Výstavba ZTV Nivy II - PD (3. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2018 25.01.2018 14:00
Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - III. etapa
podlimitní Zadáno 12.01.2018 31.01.2018 09:00
Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2018 31.01.2018 14:00
Oprava bytu č. 5, v domě čp. 162/V
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2017 20.11.2017 15:00
Oprava bytu č. 6, v domě čp. 190/V
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2017 20.11.2017 15:00
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2017 13.11.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016