Veřejná zakázka: Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda (2.vyhlášení)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 264
Systémové číslo: P19V00000033
Datum zahájení: 06.06.2019
Nabídku podat do: 21.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda (2.vyhlášení)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této zakázky je realizace díla „Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda“ v k. ú. Dačice v rozsahu podle níže specifikovaného zadání a v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu:
Členění stavby: stavba je tvořena jedním stavebním objektem „Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda“.
1.1 Rozváděč RO
Rozvaděč je stávající. Bude doplněn o jistící prvky obvodů dle výkresu. Jedná se o zásuvky pro všeobecné použití a napájení Hynaisovy opony, které byli doposud napájeny z rozvaděče RP na jevišti. Rozvaděč RP bude demontován. Z rozvaděče RO budou také napájeny zásuvkové obvody 101-106 určené pro inteligentní svítidla scénického osvětlení. Tyto obvody jsou napájeny za stykačem scénického osvětlení.
1.2 Rozvaděč RQ
Stávající rozvaděč RQ bude demontován a nahrazen novým. Rozvaděč napájí silové a ovládací obvody osvětlení hlavního sálu a přísálí za jevištěm. V hlavním sále bude instalace kompletně demontována a nahrazena instalací novou. V přísálí zůstane instalace i svítidla původní. Budou vyměněny pouze žárovkové světelné zdroje za stmívatelné zdroje LED. Pro tyto je v rozvaděči navržen stmívač. Nový řídící systém pracuje s protokolem DALI.
1.3 Rozvaděč RZ
Jedná se o nový rozvaděč, který bude napájet pouze technologii ozvučení. Napájen bude z rozvaděče RO.
1.4 Ovládací skříňka MS1
Ovládací skříňka bude umístěna na jevišti v místě zrušeného rozvaděče RP. Obsahuje ovládací prvky pro ovládání Hynaisovy opony, hlavní opony, scénického osvětlení, ozvučení a řídící panel osvětlení sálu.
1.5 Ovládací skříňka MS2
Ovládací skříňka umístěná u vchodu do sálu pod obložením. Obsahuje dvě tlačítka pro ovládání osvětlení sálu a převodník na protokol DALI.
1.6 Přípojná skříňka MX1
Umístěna je na technické lávce na jevišti. Slouží pro připojení regulovaných obvodů na rampě v hledišti k mobilní stmívací jednotce.
1.7 Přípojná skříňka MX2
Podlahová krabice instalována do dřevěného obložení v zadní části sálu. Slouží k připojení osvětlovacího pultu, drobných elektrospotřebičů a zařízení pro ozvučení. Pro budoucí napojení zvukařského pultu a ethernetu je do krabice přivedena instalační trubka pro protažení kabeláže do půdního prostoru.
1.8 Svítidla
Navržená svítidla pro osvětlení sálu jsou se stmívatelnými zdroji LED. Řízená protokolem DALI. Jedná se o stropní svítidla kulového tvaru a nástěnná svítidla půlkulového tvaru. Rozmístění a vzhled svítidel zůstává totožný s původním osazením. Středové svítidlo má navíc vestavěný nouzový zdroj.
1.9 Všeobecná elektroinstalace
Zahrnuje napájení a ovládání opon, pracovních zásuvek na jevišti a v sále, pro připojení drobných elektrospotřebičů a pro připojení větších zařízení je na jevišti vyvedena pětipólová zásuvka 32A. Stávající pracovní obvody budou demontovány i s příslušným rozvaděčem RP. Nové obvody jsou napájeny z rozvaděče RO, který je doplněn o jejich jištění.
1.10 Scénické osvětlení
Stávající scénické osvětlení je v sále doplněno o spínané zásuvky a rozvody DMX linky. Pod stropem v přední části sálu bude zavěšena osvětlovací baterie příhradové konstrukce osazena spínanou zásuvkou, DMX linkou a zásuvkami regulovanými. Tyto jsou napájeny z přenosného stmívače přes přípojnou skříňku MX1. Stávající regulované obvody v sále budou osazeny novými instalačními krabicemi a zásuvkami. Pro scénická svítidla jsou nainstalovány konzole a kloubová ramena na místech původních konzolí.
1.11 Osvětlení sálu
Osvětlení sálu bude kompletně demontováno včetně rozvaděče RQ a nahrazeno novou technologií. Řídící systém umožní plynulou regulaci všech svítidel a naprogramování různých scén pro dané příležitosti. Ovládání a programování umožňuje řídící panel ovládací skříňky MS2. Spuštění naprogramovaných scén je pomocí tlačítek MS2 nebo tlačítka SQ1 u vchodu do sálu. Další možností ovládání je osvětlovací pult. Signál DMX z pultu je pomocí převodníku převeden na ARTNET a přiveden do řídícího systému DALI.
1.12 Napájení ozvučení
V sále a na jevišti jsou instalovány zásuvky pro napájení výhradně zařízení ozvučení sálu. Tyto obvody jsou napájeny z rozvaděče RZ a budou barevně odlišeny. Pro reproduktory a další audio vybavení sálu bude provedena příprava pro kabeláž pomocí instalačních trubek z prostoru sálu do půdního prostoru tak, aby při montáži audio techniky nebylo nutné poškození omítek.
Pomocné a zednické práce
Zahrnují veškeré demontážní práce, sekání drážek, vyhotovení průrazů a ekologickou likvidaci vzniklého odpadu. Pro montáž za dřevěným obkladem bude nutné tento demontovat a opětovně namontovat bez poškození. Po instalaci nahodit a zapravit poškozené omítky. Veškeré tyto náklady jsou v režii dodavatele.

Součástí plnění této zakázky je dále:
• zajištění řádné koordinační činnosti při realizaci díla
• provedení předepsaných zkoušek
• předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro řádné užívání díla
• průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění)
• vyčištění dotčených prostor před předáním díla a uvedení do původního stavu
• zajištění dokumentace skutečného provedení díla 2x se zákresem případných změn a odchylek
• zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy
• zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajířova 27, 380 13 Dačice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky