Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda (2.vyhlášení)
Odesílatel Monika Nováková
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.06.2019 13:39:38
Předmět Výzva

viz příloha


Přílohy
- __Zadání VZ _ REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE SALU KD BESEDA.PDF (513.39 KB)