Veřejná zakázka: Zmírnění dopadů klimatických změn na území Mikroregionu Dačicko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 281
Systémové číslo: P20V00000004
Datum zahájení: 25.02.2020
Nabídku podat do: 10.03.2020 14:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zmírnění dopadů klimatických změn na území Mikroregionu Dačicko
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na zpracování projektového záměru na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny na území Mikroregionu Dačicko. Analýzy budou prováděny na hydrologických povodích a následně budou navržena opatření. Tato opatření budou navrhována tak, aby docházelo k zadržování a hromadění vody přímo v zemědělské a lesní půdě, a aby docházelo k zasakování vody do podzemí, čímž dojde k regulaci jejího odtoku. Dále bude navrhována retence a akumulování vody ve vodních nádržích. Po ukončení projektových záměrů se předpokládá realizace jednotlivých opatření při využití současných a budoucích dotačních titulů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 750 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mikroregion Dačicko
 • IČO: 71223649
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27
  38001 Dačice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajířova 27
38001 Dačice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky