Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Restaurování a oprava východní sgrafitové fasády na čp. 27/I v Dačicích
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2015 16.03.2015 09:00
Realizace Protipovodňových opatření města Dačice
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2015 05.03.2015 09:00
Zateplení bytových domů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2015 26.02.2015 09:00
Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2015 18.02.2015 08:00
Nákup automobilu pro MěÚ Dačice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2015 05.02.2015 12:00
Studie proveditelnosti - Multifunkční hala Dačice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2015 23.02.2015 10:00
Vodovodní přípojka MŠ v Dolních Němčicích
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2015 18.02.2015 09:00
Chlumec - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2014 29.01.2015 10:00
Výkon funkce TDI na stavbě "Výstavba ZTV sídliště rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2014 20.10.2014 10:00
Nákup minirampy pro skate park Dačice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2014 10.09.2014 09:00
Kanalizační přípojka a zrušení septiku u DPS Dačice č.p. 221/I
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2014 28.07.2014 14:45
Rekonstrukce letní scény v Kaštanech
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2014 08.07.2014 09:00
Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2014 08.07.2014 13:00
Dodávka elektřiny pro Město Dačice, příspěvkové organizace Města Dačice a organizace, které Město Dačice ovládá
podlimitní Zadáno 25.06.2014 21.07.2014 16:00
Dodávka zemního plynu pro Město Dačice, příspěvkové organizace Města Dačice a organizace, které Město Dačice ovládá
podlimitní Zadáno 25.06.2014 21.07.2014 14:50
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016