Veřejná zakázka: Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích – II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 156
Systémové číslo: P17V00000007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.02.2017
Nabídku podat do: 03.03.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích – II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka stavby, která je technicky definována projektovými dokumentacemi včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb.

Veřejná zakázka Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - II. etapa zahrnuje realizaci rekonstrukce části ulice Pantočkova, celé ulice Na Jordánku a spojky ulice Na Jordánku s ulicí Na Sádkách. Jedná se o rekonstrukci místní komunikace se zádlažbou z kamenných kostek, novou kanalizaci, veřejné osvětlení, ochranu sdělovacích kabelů CETIN a.s. a rozvody trubek HDPE.

Jedná se o projektové dokumentace: projektová dokumentace pod názvem: “REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LOKALITĚ PERÁČEK V DAČICÍCH – II. ETAPA“ zpracovaná společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 42767377, zakázka číslo 140186 z 4/2016 a projektová dokumentace pod názvem “A.01.16 REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LOKALITĚ PERÁČEK V DAČICÍCH – ROZVOD TRUBEK HDPE“ zpracovaná firmou Ing. Pavel Kratochvíl, Projektování elektrických zařízení, Věžní 8, 586 01 Jihlava, IČO: 12426857, číslo zakázky 12/2015 z 02/2016.

Předmět plnění této veřejné zakázky je podrobněji vymezen výše uvedenými projektovými dokumentacemi, soupisem stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Obchodními podmínkami - "Návrhem smlouvy o dílo".
Součástí díla „Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích – II. etapa“ jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
sídlo zástupce zadavatele doporučenou poštou nebo je možné nabídky podat osobně každý pracovní den lhůty v době od 8.00 do 14.00 hodin, v poslední den lhůty do 9.00 hodin:
STAVONA, Tender spol. s r.o.
Pražská 2230/8
586 01 Jihlava

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky