Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Plynofikace, ÚT, stavební úpravy ZTI a koupelen na čp. 209/V. v Dačicích
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2014 19.05.2014 10:00
Restaurování a oprava jižní sgrafitové fasády na č. p. 27/I v Dačicích
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2014 23.04.2014 10:00
Nákup automobilu pro MěÚ Dačice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2014 21.03.2014 10:00
Plynofikace a ÚT domu čp. 89 v Bílkově
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2014 20.02.2014 08:30
Výkon funkce „Technický dozor investora“ na stavbě „Přístavba domu s pečovatelskou službou v Dačicích“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2013 03.09.2013 09:00
Modernizace ČOV Dačice
nadlimitní Zadáno 23.07.2013 15.11.2013 09:00
Opravy MK v Hradišťku a v Bílkově
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2013 02.08.2013 09:00
Restaurování a oprava sgrafitová fasády na č. p. 27/I v Dačicích - starý zámek
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2013 17.07.2013 08:10
Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně Školní jídelny - B. Němcové 213/V, Dačice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2013 03.06.2013 14:00
Plynofikace, ÚT, stavební úpravy ZTI a koupelen na čp. 211/V. v Dačicích
VZ malého rozsahu Zadáno 08.05.2013 23.05.2013 08:30
Zateplení části ZŠ Komenského Dačice a oprava střešního pláště budovy jídelny
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2013 14.03.2013 08:00
Poskytnutí dlouhodoběho úvěru ve výši 23,34 MIL. KČ
podlimitní Zadáno 11.01.2013 04.02.2013 09:00
Informační systém do škol
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2012 05.12.2012 09:00
Nákup zemního plynu na Komoditní burze PROFIT pro město Dačice, příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou Dačice a obchodní společnosti, které město Dačice ovládá.
podlimitní Zadáno 09.11.2012 09.11.2012 00:00
Oprava kanalizace v ulici Jemnická
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2012 20.11.2012 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016