Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vodovod Hostkovice - Lipolec
podlimitní Zadáno 16.01.2017 14.02.2017 09:00
Výstavba sportovní haly Dačice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2016 16.01.2017 10:00
VZ - Naučný okruh pro děti v Kázku
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2016 28.11.2016 10:00
Rekonstrukce chodníku v ul. Mládežnická v Dačicích
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2016 05.10.2016 09:00
Výměna střešního pláště domu čp. 175/I v ul. Bratrská v Dačicích
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2016 23.08.2016 09:00
Revitalizace Kancnýřova sadu
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2016 03.08.2016 10:00
Parkovací plocha v ulici B. Němcové
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2016 27.06.2016 10:00
Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č.p.2
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2016 01.07.2016 10:00
Rekonstrukce místních komunikací v Dačicích
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2016 20.06.2016 15:00
Rekonstrukce účelové komunikace Malý Pěčín - Hříšice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2016 20.06.2016 14:30
Velký Pěčín - veřejné osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2016 09.05.2016 10:30
Restaurování a oprava severní sgrafitové fasády na čp. 27/I v Dačicích
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2016 23.03.2016 10:00
Restaurování sochy svatého Prokopa v Dačicích
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2016 23.03.2016 10:00
Nákup automobilů pro MěÚ Dačice
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2016 26.01.2016 09:00
Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice – DUR + DSP
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2015 22.12.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016