Veřejná zakázka: Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 204
Systémové číslo: P18V00000014
Datum zahájení: 05.04.2018
Nabídku podat do: 24.04.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o novou, obousměrnou společnou stezku pro chodce a cyklisty. Stezka je vedena vpravo podél silnice II/151 (ve směru do Dačic). Šířka stezky je 2,5 m. Základní příčný sklon 2 % vpravo k rigolu nebo vlevo směrem k příkopu silnice II/151. Podélný sklon je od 1,00 % do 8,30 %. Kryt stezky je v celé její délce navržen z asfaltového betonu (stmelený). Délka úpravy stezky je 516,12 m. Stavba vyvolá přeložku sítě elektronických komunikací. Zhotovitel stavby umožní v průběhu výstavby (cca 30 dnů) přeložku kabelů sítě elektronických komunikací jiné firmě zajišťované samostatně správcem sítě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 150 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
sídlo zástupce zadavatele doporučenou poštou nebo je možné nabídky podat osobně každý pracovní den lhůty v době od 8.00 do 14.00 hodin, v poslední den lhůty do 10.00 hodin: STAVONA, Tender spol. s r.o. Pražská 2230/8 586 01 Jihlava

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky