Veřejná zakázka: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 193
Systémové číslo: P18V00000003
Datum zahájení: 11.01.2018
Nabídku podat do: 31.01.2018 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace akce Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích ve stupních - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby. Obsahem projektové dokumentace je rekonstrukce ulic Na Výhoně, Jiřího z Poděbrad, Jana Žižky, Zahradní, Svobodova jako obytné zóny a části ulice Jemnická, a to na základě vypracované studie od společnosti WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec (B33 Situace obytné zóny). Dále je obsahem projektové dokumentace kompletní rekonstrukce inženýrských sítí, eventuálně jejích zkapacitnění pro napojení budoucí lokality RD dle územního plánu, či výstavba nových inženýrských sítí včetně přípojek a včetně jejich napojení na stávající sítě.
Projektová dokumentace bude zahrnovat dopravní objekty (vozovky, parkovací stání, snížené chodníky, zeleň, odvodnění komunikací dle platné legislativy apod.), dále objekty veřejného osvětlení, rozvodů trubek HDPE pro metropolitní síť včetně přípojek, vodovodu včetně přípojek, jednotné kanalizace včetně přípojek a oddílné kanalizace v místech, kde to bude technicky a ekonomicky reálné včetně řešení stávající dešťové kanalizace. Projektová dokumentace bude ve stupních DUR a DSP řešena jako celek, ve stupních DPS a ZDS pak bude členěna max. na tři etapy výstavby s logickou návazností a s příslušnými technologickými přesahy mezi jednotlivými etapami (rozdělení stavby do konkrétních etapových celků provede projektant na základě požadavků investora z výrobních výborů).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajířova 27, 380 13 Dačice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky