Veřejná zakázka: Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 210
Systémové číslo VZ: P18V00000020
Datum zahájení: 27.04.2018
Nabídku podat do: 14.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec“ je vypracování projektové dokumentace výše zmíněné akce ve stupních: projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (DUR + DSP) a projektová dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (DPS+ZDS). Technickým předmětem Dokumentace je návrh řešení nového vodovodu a návrh řešení oddílné kanalizace v obcích Hostkovice a Lipolec.Dále návrh řešení přečerpávací stanice a výtlačného kanalizačního řadu z obce Hostkovice do obce Dolní Němčice, kde bude tento výtlačný řad napojen do gravitační kanalizace. Likvidace odpadních vod bude pak probíhat na centrální ČOV města Dačice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
MěÚ Dačice
Krajířova 27, 380 13 Dačice
Odbor dotací a investic

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky