Veřejná zakázka: Kanalizační sběrač Toužín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 202
Systémové číslo: P18V00000012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-016655
Datum zahájení: 05.04.2018
Nabídku podat do: 24.04.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kanalizační sběrač Toužín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizačního sběrače (jednotné kanalizace) v místní části Toužín, města Dačice, který zajistí svedení odpadních vod ze stávající jednotné kanalizace na centrální čistírnu odpadních vod města Dačice. Stávající kanalizační stoky budou napojeny na nově zbudovaný kanalizační sběrač v typových prefabrikovaných šachtách. Nově zbudovaný kanalizační sběrač bude napojen do stávající revizní betonové šachty. Členění stavby - Stoka A, Stoka B, Stoka B-1, Odlehčovací komora, Výustní objekt.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
sídlo zástupce zadavatele doporučenou poštou nebo je možné nabídky podat osobně každý pracovní den lhůty v době od 8.00 do 14.00 hodin, v poslední den lhůty do 9.00 hodin: STAVONA, Tender spol. s r.o. Pražská 2230/8 586 01 Jihlava

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky