Veřejná zakázka: Místní komunikace k RD, Borek u Dačic

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 257
Systémové číslo: P19V00000026
Datum zahájení: 12.04.2019
Nabídku podat do: 30.04.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Místní komunikace k RD, Borek u Dačic
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí a včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících se stavebními úpravami místní komunikace v místní části Borek u Dačic, konkrétně na pozemcích a p.č. 284/26 a 284/28 v délce cca 176 m, šířce v rozmezí 5-5,2 m, končící poslední obsazenou parcelou p.č. 284/21 v k.ú. Borek u Dačic. V době zahájení stavebních prací budou z celého úseku odstraněny konstrukční vrstvy až na pláň. Vlastní oprava bude spočívat v provedení odvodnění podloží zřízením podélné drenáže DN 110 v místech, kam bude nově vyspádována zemní pláň a tato bude zaústěna do uličních vpustí. Pro zabránění penetrace nevhodné podložní horniny do konstrukčních vrstev bude na zemním pláň položena výztužná tkaná geotextilie. Dále bude položen podklad ze štěrkodrtě tl. 250 mm, podkladní vrstva ACP 16 v tl. 50 mm a obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajířova 27, 380 13 Dačice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky