Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Místní komunikace k RD, Borek u Dačic
Odesílatel Monika Nováková
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.04.2019 13:38:46
Předmět Výzva

Dobrý den,

dovolujeme si Vás požádat o účast ve výběrovém řízení veřejné zakázky na stavební práce názvem "Místní komunikace k RD, Borek u Dačic".

Zadavatelem veřejné zakázky je Město Dačice se sídlem Krajířova 27, 380 13 Dačice, IČO: 00246476.

Výzva k podání nabídek je přílohou této zprávy, její přílohy č. 1 až 3 jsou k dispozici na profilu zadavatele.

Těšíme se na Vaši nabídku!


Přílohy
- __Zadání VZ _ Místní komunikace k RD, Borek u Dačic.pdf (92.46 KB)