Veřejná zakázka: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 183
Systémové číslo: P17V00000034
Datum zahájení: 20.10.2017
Nabídku podat do: 13.11.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupních:
- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR),
- projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP),
- projektová dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (DPS+ZDS).

Technickým předmětem Dokumentace je návrh řešení nového vodovodu a návrh řešení oddílné kanalizace v obci Dolní Němčice namísto stávající jednotné kanalizace s tím, že stávající jednotná kanalizace bude v maximální možné míře využita při návrhu dešťové kanalizace a nově tak bude sloužit tomuto účelu.
Stávající objekt ČOV bude využit pro výstavbu čerpací stanice, ze které bude dále odvod odpadních vod řešen výtlačným potrubím s napojením do kanalizační sítě města Dačice. Likvidace odpadních vod bude tak probíhat na centrální ČOV města Dačice.

Stavba se skládá ze čtyř objektů:
- SO oddílná kanalizace
- SO vodovod
- SO čerpací stanice
- SO výtlačný kanalizační řad

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajířova 27, 380 13 Dačice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky