Veřejná zakázka: Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 164
Systémové číslo: P17V00000015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-014448
Datum zahájení: 01.06.2017
Nabídku podat do: 11.07.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu mateřské školy a výstavba nové budovy mateřské školy. Jedná se o dvoupodlažní objekt, ve kterém budou vytvořeny čtyři samostatné třídy MŠ – dvě v přízemí a dvě v patře. Jednotlivá podlaží MŠ budou propojena prostřednictvím dvou jednoramenných schodišť situovaných v západní a východní části budovy. Bezbariérové propojení obou podlaží bude zprostředkováno výtahem situovaným v ose hlavního vstupu. Předmětem stavebních prací je novostavba mateřské školy, parkoviště, zpevněných ploch, chodníků, oplocení, přípojek, přeložka kanalizačního řadu a úprava zahrady. V rámci stavby dojde k vytvoření 27 příčných parkovacích stání.

Objekt bude připojen na nově budovanou elektrickou a plynovou přípojkou. Objekt bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem v kombinaci s nepřímo ohřívaným zásobníkem teplé vody.

Materiálově se novostavba skládá především z železobetonových základových pasů, obvodových stěn z masivních dřevěných panelů doplněných o tepelný izolant, vnitřních nosných stěny z masivních dřevěných panelů doplněných dřevěným obkladem, železobetonových stěn chráněných únikových cest, sádrokartonových příček, dřevěných velkoplošných žebrových elementů stropních konstrukcí z vícevrstvých masivních dřevěných desek, z železobetonových stropních konstrukcí a z dalších materiálů a konstrukcí

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 58 839 987 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
STAVONA Tender, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky