Profil zadavatele: Obec Staré Hobzí

  • Název: Obec Staré Hobzí
  • IČO: 00247481
  • Adresa:
    Staré Hobzí 35
    378 71 Staré Hobzí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_460.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova vodovodu a kanalizace na pozemku parc. č. 3039/3 v k. ú. Staré Hobzí
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2023 19.04.2023 09:00
Obnova místní komunikace ve Vnorovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2022 12.12.2022 09:00
Oprava budov ve vlastnictví obce v místní části Vnorovice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.08.2022 11.08.2022 15:00
Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD ve Starém Hobzí
podlimitní Zadáno 23.09.2021 12.10.2021 09:00
Oprava místní komunikace ve Starém Hobzí
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 05.11.2020 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016