Profil zadavatele: Obec Staré Hobzí

  • Název: Obec Staré Hobzí
  • IČO: 00247481
  • Adresa:
    Staré Hobzí 35
    37871 Staré Hobzí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_460.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení