Veřejná zakázka: Oprava místní komunikace ve Starém Hobzí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 297
Systémové číslo: P20V00000020
Datum zahájení: 23.10.2020
Nabídku podat do: 05.11.2020 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava místní komunikace ve Starém Hobzí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technickým předmětem zakázky je rekonstrukce místní komunikace šířky 3,0 – 9,0 m v celkové délce 0,258.07 km. Rekonstrukce komunikace spočívá v nahrazení stávajícího poškozeného povrchu (částečně asfalt a štěrk) asfaltovým betonem (společně se všemi podkladovými vrstvami) ohraničeným silničními obrubami sníženými na úroveň obrusné vrstvy, opravou navazujícího chodníku v místě napojení na silnici III. třídy č. 4086 s vytvořením místa pro přecházení a v místech, kde komunikace nesousedí s podezdívkami a sousedními budovami, její rozšíření na 4,5 m. V souvislosti s rekonstrukcí komunikace dojde k částečné výměně kanalizačního potrubí a vpustí. Zároveň bude zapotřebí zrekonstruovat stávající podezdívku na parcele č. 144/1 a vytvořit novou podezdívku s oplocením na parcele č. 147/3 (vzhledem k rozšíření komunikace na tento pozemek). Předmětem zakázky jsou další práce specifikované v projektové dokumentaci zpracované společností f-plan, spol. s r.o. (projektant - Ing. Jiří Kopr), sídlem: náměstí Míru 460, 378 81 Slavonice, IČO: 26089297 v roce 2019 (dále jen „PD“).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Staré Hobzí
 • IČO: 00247481
 • Poštovní adresa:
  Staré Hobzí 35
  37871 Staré Hobzí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Obecní úřad Staré Hobzí 35
378 71 Staré Hobzí

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky