Veřejná zakázka: Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD ve Starém Hobzí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 327
Systémové číslo: P21V00000027
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.09.2021
Nabídku podat do: 12.10.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD ve Starém Hobzí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení staveb:
- "Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD ve Starém Hobzí",
- "Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD ve Starém Hobzí - část vodovod a kanalizace" a
- "Dešťová kanalizace k.ú. Staré Hobzí",
a to podle příslušných projektových dokumentací, které jsou součástí přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídek.

Jedná se o stavbu komunikací a inženýrských sítí pro novou zástavbu pěti rodinných domů v obci Staré Hobzí na Jindřichohradecku, tj. stavbu:
- místních komunikací, veřejného osvětlení, plynovodu a dalších souvisejících stavebních objektů (zeleň, mobiliář a HDPE trubky),
- dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu.

Další informace o předmětu plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a jejích přílohách, která je k dispozici v sekci "Zadávací dokumentace".

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Jihočeský kraj
 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Staré Hobzí
 • IČO: 00247481
 • Poštovní adresa:
  Staré Hobzí 35
  378 71 Staré Hobzí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky