Veřejná zakázka: Obnova místní komunikace ve Vnorovicích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 369
Systémové číslo: P22V00000033
Datum zahájení: 08.11.2022
Nabídku podat do: 12.12.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova místní komunikace ve Vnorovicích
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby „Výstavba místní komunikace ve Vnorovicích“, a to podle příslušné projektové dokumentace, která je součástí přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídek.

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace šířky 3,5 m v celkové délce 113,2 m, spočívající v nahrazení stávajícího štěrkového povrchu asfaltovým kobercem ACO 11+ (společně se všemi podkladními vrstvami) a vytvoření krajnice z asfaltového recyklátu po pravé straně úseku a nájezdového obrubníku po levé straně úseku, přičemž na začátku úseku dojde také ke zbudování nového propustku a osazení nové uliční vpusti, která bude napojena na propustek, a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro realizaci stavby.

Další informace o předmětu plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a jejích přílohách.

Jedná se o opakované výběrové řízení téže veřejné zakázky, které bylo zahájeno poté, co předchozí výběrové řízení zahájené dne 9. 9. 2022 bylo dne 20. 9. 2022 zrušeno. Text Výzvy k podání nabídek a některých jejích příloh byl poté upraven, a proto jsou dodavatelé povinni pro zpracování svých nabídek použít výlučně dokumenty tvořící zadávací dokumentaci poskytovanou v tomto výběrovém řízení (!).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 117 040 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihočeský kraj
 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Staré Hobzí
 • IČO: 00247481
 • Poštovní adresa:
  Staré Hobzí 35
  378 71 Staré Hobzí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky