Veřejná zakázka: Výstavba ZTV Nivy II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 422
Systémové číslo: P23V00000039
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.01.2024
Nabídku podat do: 05.02.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba ZTV Nivy II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby „Výstavba ZTV Nivy II“, a to podle příslušné projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a příslušných stavebních povolení a územního rozhodnutí, které tvoří přílohu č. 1 Výzvy k podání nabídek.

Jedná se o stavbu základní technické vybavenosti v západní části města Dačice pro zpřístupnění a zasíťování komerčních pozemků v lokalitě Nivy s napojením v křižovatce ulic Toužínská a Krátká, tj. stavbu místní komunikace (vozovka, chodník, sjezdy, odvodnění), splaškové kanalizace, vodovodu a STL plynovodu, přípojek kanalizace, vodovodu a STL plynovodu, veřejného osvětlení, rozvodů trubek HDPE pro metropolitní síť, a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro realizaci stavby.

Další informace o předmětu plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a jejích přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Jihočeský kraj
 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky