Veřejná zakázka: Cyklostezka Dačice – Bílkov a chodník Bílkov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 420
Systémové číslo: P23V00000037
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.10.2023
Nabídku podat do: 16.11.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Cyklostezka Dačice – Bílkov a chodník Bílkov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby "Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II." (dále jen "Cyklostezka Dačice - Bílkov") a navazující stavby "Chodník Bílkov", a to podle příslušných projektových dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a příslušných společných povolení, které tvoří přílohu č. 1 Výzvy k podání nabídek.

V případě první z obou staveb, Cyklostezky Dačice - Bílkov, se jedná se o stavbu nové bezpečné komunikace pro chodce a cyklisty, která bude sloužit k propojení Dačic a jejich místní části Bílkov. Trasa stezky je vedena převážně v nezastavěném území, za příkopem silnice III/4076. Stezka je vedena po okraji zemědělsky obdělávaných pozemků, v prostoru, kde jsou již uložena podzemní vedení. V krátkých úsecích, v blízkosti zástavby, je stezka vedena na úkor silničního příkopu.

V případě navazující stavby "Chodník Bílkov" se pak jedná o stavební úpravu místní komunikace spočívající v doplnění chodníku v místní části Bílkov vlevo při vjezdu do obce ve směru od Dačic. Nově vybudovaný chodník bude navazovat na stávající chodník před památníkem obětem světové války.

Další informace o předmětu a podmínkách plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a jejích přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Jihočeský kraj
 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky