Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Cyklostezka Dačice – Bílkov a chodník Bílkov
Odesílatel Marek Bena
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.11.2023 10:24:48
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,
zadavatel Město Dačice tímto v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem "Cyklostezka Dačice – Bílkov a chodník Bílkov" poskytuje všem dodavatelům přiložené Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1.

S pozdravem

Ing. Marek Bena
zastupující zadavatele v zadávacím řízení

tel. 604 119 057


Přílohy
- Vysvětlení a doplnění ZD č. 1_sign.pdf (564.41 KB)
- Soupis SPDSsVV_CS Dačice-Bílkov_rev. 20231109.xlsx (303.19 KB)
- Soupis SPDSsVV_CS Dačice-Bílkov_rev. 20231109.xml (757.71 KB)
- Soupis SPDSsVV_Chodník Bílkov.xml (210.86 KB)