Veřejná zakázka: Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 337
Systémové číslo: P22V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-005646
Datum zahájení: 03.02.2022
Nabídku podat do: 11.03.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby „Výstavba ZTV Za Školou II. etapa“ (se zohledněním změn dle stavby „Výstavba ZTV Za Školou II. etapa – Hřiště“ a bez provedení STL plynovodu a plynovodních přípojek) a „Výstavba ZTV Za Školou II. etapa, vodohospodářská část“, a to podle příslušných projektových dokumentací, které jsou součástí přílohy č. 1 Zadávací dokumentace.

Jedná se o stavbu základní technické vybavenosti pro budoucí novou výstavbu rodinných domů v Dačicích v obytné zóně, tj. stavbu místních komunikací (vozovka, chodník, parkovací stání a sjezdy), splaškové a dešťové kanalizace a vodovodu, přeložky přiváděcího vodovodního řadu a vodovodu užitkové vody, přípojek vodovodu a kanalizace, retenční nádrže, veřejného osvětlení, přípravy chrániček pro metropolitní síť, plochy pro tříděný odpad, skladu nářadí, víceúčelového hřiště a sadových úprav, a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro realizaci stavby.

Další informace o předmětu plnění jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 48 945 650 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihočeský kraj
 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky