Veřejná zakázka: Skládka odpadů S-OO Borek, rozšíření skládky, V. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 331
Systémové číslo: P21V00000031
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.07.2021
Nabídku podat do: 11.08.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Skládka odpadů S-OO Borek, rozšíření skládky, V. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Dílo spočívá v rozšíření stávající skládky odpadů S-OO Borek o V. etapu dle projektové dokumentace a stavebního povolení a zadávací dokumentace, což zahrnuje úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání. Kompletní dílo je detailně vymezeno zadávací dokumentací a jejími jednotlivými přílohami.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 29 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek
 • IČO: 60816180
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27
  38001 Dačice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz/contract_display_331.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky