Veřejná zakázka: Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku, I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 333
Systémové číslo: P21V00000033
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-040732
Datum zahájení: 01.11.2021
Nabídku podat do: 17.12.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku, I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení I. etapy stavby "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích" a "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích - vodohospodářská část", a to podle příslušných projektových dokumentací, které jsou součástí přílohy č. 1 Zadávací dokumentace.

Jedná se o stavební úpravy, které mění dopravní řešení stávajících místních komunikací v sídlišti k Hradišťku ve městě Dačice, a to změnou na obytnou zónu, a vodohospodářských sítí v předmětné lokalitě.

Předmětem I. etapy jsou stavební objekty:
- SO 101 OZ Svobodova, severní část (od ul. Jana Žižky)
- SO 102 OZ Na Výhoně
- SO 103 OZ Jiřího z Poděbrad
- SO 301 Odvodnění komunikace
- SO 302 Dešťová kanalizace
- SO 303 Vodovodní řad
- SO 304 Přípojky vodovodu
- SO 305 Jednotná kanalizace
- SO 306 Přípojky kanalizace
- SO 401 Veřejné osvětlení
- SO 402 Chráničky pro metropolitní sítě
- SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy
a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro realizaci stavby.

Další informace o předmětu plnění jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Jihočeský kraj
 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky