Veřejná zakázka: Parkovací stání Jiráskova - plocha A

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 310
Systémové číslo: P21V00000010
Datum zahájení: 29.03.2021
Nabídku podat do: 09.04.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Parkovací stání Jiráskova - plocha A
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Záměr řeší převážně úpravy stávající vozovky místní komunikace včetně chodníků a novostavbu parkovacích zálivů. Je navrženo 11 šikmých a 4 podélná parkovací stání pro OA. Současný kryt místní komunikace bude odfrézován a nahrazen novým. Povrch nového parkoviště bude proveden ze zámkové dlažby, včetně podkladních vrstev. V rámci stavby bude vpravo zřízena nová plocha pro umístění kontejnerů na tříděný odpad, na kterou bude navazovat samotná parkovací plocha. Uliční vpusti a sloupy VO budou nahrazeny novými. Uliční vpusti budou zaústěny do stávající dešťové kanalizace. VO využije stávající napájecí kabely. Okolní dotčené zelené plochy budou upraveny, ohomusovány a zatravněny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 837 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajířova 27, 380 13 Dačice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy