Veřejná zakázka: Rybník Peráček

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 295
Systémové číslo: P20V00000018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.10.2020
Nabídku podat do: 03.11.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rybník Peráček
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby „Dačice – Rybník Peráček“ podle příslušné projektové dokumentace, která je součástí přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídek.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího rybníka, která se skládá z odtěžení sedimentu (odbahnění rybníka) a rekonstrukce stávající hráze, tj. zatěsnění návodního líce hráze (zamezení průsaků hrází), odstranění stávajícího požeráku, výstavby sdruženého objektu (bezpečnostní přeliv a požerák) a rekonstrukce loviště a kádiště.
Staveništní komunikace bude zhotovena dočasně, po nezbytně nutnou dobu výstavby. Následně bude odstraněna a dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu.

Předmětem veřejné zakázky je vlastní shora uvedená stavba a vyvezení sedimentů na mezideponie uvedené ve Výzvě k podání nabídek. Další zpracování a zapravení sedimentu dle příslušných právních předpisů není předmětem zadávané veřejné zakázky.

Požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a podmínky jeho plnění jsou podrobně vyjádřeny ve Výzvě k podání nabídek a dalších dokumentech tvořících zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 941 618 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky