Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rybník Peráček
Odesílatel Marek Bena
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.10.2020 15:08:19
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení,

dovolujeme si Vás tímto vyzvat k podání nabídky v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Rybník Peráček", která je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatelem veřejné zakázky je Město Dačice se sídlem Krajířova 27, 380 13 Dačice, IČO: 00246476.

Výzva k podání nabídek je přílohou této zprávy, její přílohy č. 1 až 3 jsou k dispozici na profilu zadavatele.

Těšíme se na Vaši nabídku!

S pozdravem

Ing. Marek Bena
zastupující zadavatele v zadávacím řízení

tel. 604 119 057


Přílohy
- Výzva k podání nabídek_sign.pdf (747.61 KB)