Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rybník Peráček
Odesílatel Marek Bena
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.10.2020 21:31:27
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,
zadavatel Město Dačice tímto v rámci zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky poskytuje všem dodavatelům přiložené Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

S pozdravem

Ing. Marek Bena,
zastupující zadavatele v zadávacím řízení

Jírovcova 554/12
623 00 Brno
tel. 604 119 057


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_sign.pdf (444.05 KB)