Veřejná zakázka: Modernizace MěÚ Dačice, část 2 - Portál zaměstnance

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 230
Systémové číslo VZ: P18V00000040
Datum zahájení: 05.12.2018
Nabídku podat do: 17.12.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace MěÚ Dačice, část 2 - Portál zaměstnance
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Účelem veřejné zakázky je zefektivnit klíčové procesy městského úřadu Dačice a umožnit nové služby občanům i pracovníkům úřadu, tj. získat a včlenit komplex informačních technologií významně měnících interní i externí služby města.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující čtyři části:
Část 1 - Hlavní informační systém
Část 2 - Portál zaměstnance
Část 3 - Portál občana
Část 4 - Zvýšení dostupnosti služeb města.

V rámci tohoto výběrového řízení je zadávána pouze část 2, jejímž předmětem je dodávka Portálu zaměstnance.

Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je dodávka Portálu zaměstnance. Portál zaměstnance bude webovou aplikací s agendami určenými přímo pro zaměstnance úřadu. Prostřednictvím portálu si zaměstnanec bude řídit svou doprovodnou agendu – cestovní příkazy, objednávky, žádosti o dovolenou, žádanky o školení, Helpdesk pro řešení požadavků, knihovnu dokumentů a přímou komunikaci.

Součástí předmětu je zaškolení administrátorů a uživatelů portálu, a dále maintenance a technická podpora po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí Portálu zaměstnance.

Další informace o předmětu plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky