Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZTV sídliště RD Chotěbudická, Budíškovice
podlimitní Příjem nabídek 02.11.2020 25.11.2020 10:00
Rybník Peráček
podlimitní Vyhodnoceno 15.10.2020 03.11.2020 09:00
Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2020 26.10.2020 13:00
Plán ÚSES - ORP Dačice, aktualizace vymezení systému ekologické stability
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2020 13.10.2020 14:00
Vodovod Kostelní Vydří - Dačice, přípolož potrubí v zástavbě Dačic
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2020 25.09.2020 08:00
Oprava komunikací a cest, k.ú. Dačice, Bílkov, Dolní Němčice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.09.2020 21.09.2020 15:00
Automatická tlaková stanice na vodovodním řadu Dačice - Bílkov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2020 27.08.2020 12:00
Propojení skupinových vodovodů Landštejn - Řečice
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2020 27.08.2020 12:00
VÝBĚR PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY (KANALIZACE) VE VLASTNICTVÍ MĚSTA DAČICE
podlimitní Zadáno 01.07.2020 10.08.2020 10:00
ZTV sídliště Za Hanouskovými, Český Rudolec
podlimitní Zadáno 30.06.2020 17.07.2020 10:00
Dodávky pro ZŠ – Obec Český Rudolec
podlimitní Hodnocení 25.06.2020 24.07.2020 10:00
Instalace systému audiotechniky KD Beseda
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2020 22.06.2020 10:00
Bezbariérový výtah II pro ZŠ B. Němcové
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2020 22.04.2020 10:00
Zmírnění dopadů klimatických změn na území Mikroregionu Dačicko
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2020 10.03.2020 14:30
Rekonstrukce kotelny MŠ Bratrská
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 12.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››