Veřejná zakázka: Oprava části kanalizace - ulice Bezručova, Dačice a následná oprava této komunikace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 379
Systémové číslo: P23V00000004
Datum zahájení: 27.01.2023
Nabídku podat do: 21.02.2023 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava části kanalizace - ulice Bezručova, Dačice a následná oprava této komunikace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o obnovu části stávající kanalizace pro veřejnou potřebu převážně v původním rozsahu, ve větší dimenzi a s drobnou úpravou trasy pravostranného přítoku. Kanalizace navržená k obnově je v celé délce uložena v místní zpevněné komunikaci – ulici Bezručova v Dačicích. Stavba je vnitřně členěna, zahrnuje stavební objekt: SO 301 – kanalizační stoka (viz projektová dokumentace – Ing. Tomáš Kokta) a SO 302 – komunikace (viz Jednoduchý technický popis prací – Daniel Škarda).

Obnova kanalizace bude probíhat v úseku mezi šachtami Š1 – Š3 a Š4. Trasa navržené kanalizace je původní, s výjimkou napojovaného úseku Š2 – Š4 pravostranného přítoku ul. Bezručova. Nová stoka je navržena v jednotném sklonu od místa odtoku z šachty Š1 k odtoku ze šachty Š3 – cca 130 ‰. Stávající kanalizační šachta Š3 bude z důvodu malého úhlu mezi stávajícími přítoky DN 400 a 500 provedena s monolitickým dnem, na odtoku bude zabetonována šachtová vložka DN 500. Nově budou vybudovány soutoková šachta Š2 a lomová šachta Š4 pro pravostranný přítok. Novou šachtou Š1 bude nahrazena původní spadištní šachta, mezi šachtami Š1 – Š3 bude uložena kanalizace DN 500 v jednotném sklonu.
Po provedení opravy kanalizace a zásypu rýh (provedeno dle projektové dokumentace Ing. Tomáše Kokty) bude následovat obnova konstrukce místní komunikace o celkové ploše 380 m2 (provedeno dle Jednoduchého technického popisu prací – Daniel Škarda), kde je uvedena předpokládaná skladba komunikace a popis rozsahu úpravy komunikace.
Stavba bude realizována za uzavírky ulice Bezručova v potřebném rozsahu. Uzavřený úsek bude možné po místních komunikacích objíždět.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 447 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihočeský kraj
 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy