Veřejná zakázka: Obnova části vodovodního řadu Slavonice - Dačice, 3. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 349
Systémové číslo: P22V00000013
Evidenční číslo zadavatele: 2022-01
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.03.2022
Nabídku podat do: 14.04.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova části vodovodního řadu Slavonice - Dačice, 3. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je obnova části stávajícího přívodního vodovodního řadu z přerušovací komory Slavonice do spotřebiště Dačice. Stavebně jde o liniový podzemní stavební objekt v délce obnovy 1,9 km vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, který bude ukládán do otevřeného výkopu. Trasa vodovodu je prakticky v celé délce vedena v souběhu se stávajícím potrubím, v jeho ochranném pásmu. Výjimkou je krátký úsek nad obcí Peč, kde je z důvodu nedostatečného prostoru mezi zemními konstrukcemi rybníka a korytem Lidéřovického potoka navržena trasa nová. V první fázi stavby proběhne skrývka ornice v šíři manipulačního pruhu a bezvýkopové provedení úseků pod silničními komunikacemi a vodotečemi. Následně bude proveden nový vodovodní řad, kalníky a nové vzdušníkové armaturní šachty. Na závěr bude stávající vodovodní řad odstaven a vypuštěn, zrušeny původní šachty, propojeny vynechané úseky, instalovány vzdušníky a uvedeny dotčené pozemky do původního stavu se zpětným rozprostřením ornice.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 984 331 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Vodovod Landštejn
 • IČO: 60817771
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27
  38001 Dačice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky