Koncese: VÝBĚR PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY (KANALIZACE) VE VLASTNICTVÍ MĚSTA DAČICE

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 285
Systémové číslo: P20V00000008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-022610
Datum zahájení: 01.07.2020
Nabídku podat do: 10.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VÝBĚR PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY (KANALIZACE) VE VLASTNICTVÍ MĚSTA DAČICE
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem koncesního řízení je provozování kanalizační sítě a čistíren odpadních vod (dále jen vodohospodářský majetek) ve vlastnictví Zadavatele či s oprávněním s ním nakládat (označováno taktéž jako „vodohospodářský majetek ve vlastnictví Zadavatele“), a to budoucím koncesionářem (provozovatelem) a v souladu se zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále také jen „ZVaK“). Bližší popis předmětu je uveden v Koncesní smlouvě (Příloha č. 3 Zadávací dokumentace).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: koncesní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 114 502 020 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky