Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VÝBĚR PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY (KANALIZACE) VE VLASTNICTVÍ MĚSTA DAČICE
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem koncesního řízení je provozování kanalizační sítě a čistíren odpadních vod (dále jen vodohospodářský majetek) ve vlastnictví Zadavatele či s oprávněním s ním nakládat (označováno taktéž jako „vodohospodářský majetek ve vlastnictví Zadavatele“), a to budoucím koncesionářem (provozovatelem) a v souladu se zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále také jen „ZVaK“). Bližší popis předmětu je uveden v Koncesní smlouvě (Příloha č. 3 Zadávací dokumentace).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)
Kontakt: Ing. Eva Horecká
horecka@gplinvest.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: koncesní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 10.08.2020 10:00
Datum zahájení: 01.07.2020 11:37